Çocuklarda gelişimlerini sağlamamın nedeni ; onları duyu bütünleme sistemlerini analiz edip, ona göre davranış nedenleri çözerek çocukları anlamam ve saygı duymamdır. Çocukların   yaşadığı sıkıntılarını onlara özgün  duyusal sistemlerini destekleyen aktiviteleri planlayıp çeşitlendirdiğiniz zaman  neleri başarabildiklerini hayret ve mutlukla görebilirsiniz.

Duyu bütünleme yaklaşımı ; çocuğun

 • Daha dengeli ,
 • Daha iyi odaklanabilen ,
 • Uyum sağlayabilen ,
 • Daha yetenekli biri haline gelmesidir.

 

DUYU BÜTÜNLEME NEDİR

 

DUYUSAL İŞLEME GİRİŞ

 

NEDİR ?

 

Duyu –bütünlüğü , duyusal bilginin işlem kaydı ve modülasyonu yanı sıra  duyusal girdinin  iç organizasyonu içerir, (Humphrey, 2002) İnsan durumsal taleplerine başarılı adaptif tepkiler verir  ve böylece   günlük işleride anlamlı olur. Adaptif davranışlar ,amaçlı ve hedefe yöneliktir ve bireyler zorlukların üstesinden gelmesini , yeni beceriler  edinmesini sağlar.'(Prudhomme White ve ark, 2007.) Bilgi sağlamak, örneğin sıcak bir temasta elinizi çekmenizde olduğu gibi, bir bebek çekici bir şey görür ve ona  ulaşmak için sürünür, emekler  sonuçta, daha karmaşık hareket paternlerine  ve becerilerine yol açar.

 

NEDEN ÖNEMLİDİR ?

 

Duyusal işleme , sinir sisteminin bir  iç süreci olarak kabul  edilir, bize hem çevre (işitsel ve görsel girdi hem de tat ve koku) hemde vücudumuzdan gelen(dokunma, hareket ve ortak bize vücudumuzun içinde)  duyusal bilgileri almak, düzenlemek  ve anlamamıza yardımcı olur. Bu da bize çevresel taleplere nasıl yanıt vermemiz  gerektiğine  yardımcı olur. Verimli duyusal işleme, bize günlük yaşama tam olarak katılma ve gereken yeterli günlük rutinleri ve rolleri yapmamızı sağlar.

Sinir sistemi oyunculuk gibi, “eşik”  her birey duyusal bilgilere farklı yanıt verir.

Bir ‘düşük eşik’ ve bu ‘aşırı cevaplılık ,hipersensitif’ içerir, eğer duyusal girdiyi kolayca cevap , ya da yanıt verebiliyorsa buda ‘hiposesitif’ olarak adlandırılır.. İlk kategorideki çocuklar duyusal girdilerden kaçınma eğilimindedir, ve ikinci kategorideki çocuklarda duyusal girdileri artırmak eğilimindedir. Duyusal giriş için yüksek ve düşük eşik yanıtları temel kalıpları vardır:

■ Duyusal arayış;  örneğin her şey dokunmayı istemesi

■  Duyusal kaçınma ;  örneğin, hareket etmeye ,tırmanma için isteksizlik , dağınık olma  vb

■ Duyusal duyarlılık;  örneğin  ses veya dokunmaya aşırı tepki, çabuk rahatsız olma.

 

Bu, bir duyusal girdi düşük eşik  başka bir duyusal girdiye  yüksek eşik olabilir, örneğin  çok hafif seslerden rahatsız olur   ama rengi çok ve görsel karışıklığı hemen fark edlir. Eşik düzeyleri ve duyusal bilgileri ile başa çıkma yeteneğimiz çeşitli faktörlere bağlıdır ve günden güne veya  gün boyunca değişebilir.

Biz araba kullanırken , bildiğimiz mekanda , arabayı süreriz, radyo açık olabilir ve çocuklar sohbet ediyor olabilir ama  yabancı bir yerdesiniz ve şiddetli bir yağmur başlarsa , çocukların sohbetini durdurur, radyoyu kapatıp, duyusal bilgileri sentezlemek ve odaklanmayı sağlayarak  için  ve görevimiz olan dikkatli araba kullanmamızı sağlar.

 

Öz-denetim veya modülasyon ;  amacımıza yönelik , çevrenin taleplerini  uygun uyarılma düzeyini vetetikte değiştirme yeteneği sayesinde bize sağlanan duyusal girdileri yönetme yoludur. Derecesi ; duyusal bilginin niteliği veya yoğunluğuna göre sınıflandırılır. Davranışı ile duyusal girdiyi yanıt zorluğuna olduğunda sorunlar oluşur. Yanıtlar ; durumun talepleri tutarsız ve günlük hayatta karşılaşılan duyusal zorluklara adapte de kararlılık (Miller ve ark., 2007) ‘görülmektedir.

Hepimizin günlük hayatta duyusal tercihleri ​​vardır. Bazılarımız  hissetmek için daha yumuşak , düz renk ve karmaşık olmayan alanları tercih ederken,  bazılarımız güçlü parlak renkler ile evini dekore etmek ve karmaşıklığı tercih edebilir,  çok parlak renkli , bol kıyafetleri giymeyi tercih ederken bazıları dar ,sade ,takı tercih edebilir. Bazı kişiler daha sedanter faaliyetlere tercih ederken, bazı insanlar fuar gezintisi ya da macera , spor aktivitelerini tercih edebilir.Aşırı tepkiler, kaygılar  günlük yaşamı etkiler.

Sınıf öğretmenleri, kendi duyusal tercihlerini düşünür ve  farklı  duyusal ihtiyaçları olan bir çocuk ile  bunları ‘eşit’ tutabilir. Bu nedenle, uygulanan herhangi bir strateji için çalışılması gerekmektedir, Bu sınıf içindeki tüm çocukların ihtiyaçlarını dengelemek için zor olabilir.

 

ETKİLER NELERDİR ?

 

Parham ve Mailloux (2005) duyusal problemlere genellikle günlük yaşam becerileri performans azalması, sosyal becerileri, olgunlaşmamış oyun becerileri, benlik kavramı engelli, ince ve kaba motor becerileri azalmış ve zorlukları ile ilişkili  olduğunu bildirmiştir.  Bu özellikleri gösteren çocuklarda   birçok neden olabilir, duyusal işleme zorlukları neden olabilir , duyusal  girdi arayışı, duyusal kaçınma ya da duyusal duyarlılık davranışa neden olabilir.

Sınıf, bu sorunu olan çocuklar ile ortaya çıkabilir:

 • Günlük yaşam becerileri yerine getiriken bazı zorlukları olabilir ,

*zor giyine kıyafetler

* yemede problem ya da katı bir diyet

*kendini organize etmede zorluk

 

 • Azalmış sosyal beceriler;

*başka bir kişisel alan işgal etmek için bir eğilim

*başkalarına dinlememeye  yönelik eğilim

*konuşmalar sırasında akıcılık ile ilgili problemler

 

 • Olgunlaşmamış oyun becerileri ;

*dağınık oyun  oynamaya yönelik eğilim

*oyun sırasında başka bir göreve doğru dağılma

*oyun faaliyetlerinde  dar bir seçim

 

 • Benlik kavramındaki zorluklar ;

*sorunlu bir benlik saygısı

*sınıf etkinliklerine katılmada bir isteksizlik,

*gerçekçi olmayan beklentiler.

 

 • Azalmış ince ve kaba motor beceriler;

*kötü kalem becerileri, yanlış kavramalar,

*sürekli gidip  başkalarına ya da mobilyalara çarpma,

*sürekli hareket etme.

 

Çocuğun duyusal işleme zorluklarını ve ihtiyaçlarının  belirlenmesi gereklidir. Bu nedenle eğer bir öğretmen, bir çocukta endişe verici bir gözlemi varsa , bu alanda bir uzman tarafından değerlendirme istemesi gereklidir, örneğin bir iş-uğraşı terapisti.

 

Bu bölüm, duyusal bütünleme için ayrılmıştır ;

*Vestibüler işleme (hareket ve denge duygusu)

* Dokunsal duyu ve dokunsal işleme

*Proprioseptif işleme / anlamda

*İşitsel işleme

*Görsel işleme

 

 

 

 

 

VESTİBULER SİSTEM NEDİR ?

 

Vestibuler sistem bizim hareket duyumuzdur. Hareket sistemimiz ,denge ve hareketi tespit etmemizi, konumumuzu ayarlamamızı ve ayakta durmamızı sağlar. Doğrusal hareket sayesinde bizde, yön ve mekansal ilişkiyi sağlayan duyumuzu geliştiririz. Hareket hissi dengemizi korumak için aktive olup kas tonusumuzu artırır. Eğer kas tonusu artmaz gevşek kalırsa dengeyi sağlayamaz ve biz düşeriz. Biz hareketin hız ve kuvvetine bağlı olarak vücudumuzu ayarlarız. Vestibuler ve görsel sistemin bağlantısı olduğunda biz hareketi sadece hareket olarak görürüz. Vestibuler sistem hareket sırasında , dengeye yanıt verebilmek için proprıoseptif sistemi uyarır. ( aktive eder )

 

VESTİBULER SİSTEM NEDEN ÖNEMLİDİR ?

 

Vestibuler sistem hareket , aktivite sırasında etkili, doğru postur ve denge için önemlidir. Sakin uygun uyarıyı sağlamak için iyi vestibuler modulasyon işlemek gereklidir. Biz yavaş vestibuler stimulasyonun yatıştırıcı etkisi sallanan sandalyenin etkisi gibidir, hızlı vestibuler sistemin hissettirdiğide roller coaster kulanmada hissetiğimize benzer. Vestibuler sistem aynı zamanda dengeli bir şekilde sinir sisteminin uyarılmasınıda sağlar.

 

ETKİLERİ NELERDİR ?

 

Sensorıal kaçınma ,

Vestibular uyarana aşırı tepkili olan çocuklar hareketi önleme eğilimimdedir.

 • rijit bir postur ve karmaşık bir hareket
 • salıncak, atlı karınca , kaydırak gibi oyunları oynamaktan kaçınır.
 • Yükseklik korkusu olanlar; duvar barı vb ve her türlü yer aktivitesi.
 • Merdivenden ve yürüyen merdivenden hoşlanmazlar,
 • Hareket eden arabalardan hoşlanmazlar.
 • Boğuşma şeklindeki oyunlardan kaçınırlar.
 • Yüzün yukarı-aşağı olan oyunlardan hoşlanmazlar, ruloya sarılmaktan hoşlanmazlar.

 

Sensorıal Duyum

 

Undersensitive ( hiposensitiv )  vestibüler sistemi olan çocuklar,  vestibüler girdi arama eğilimindedir:

 

 • Tehlikeli durumlarda hareketlerini kontrol ve limitleyemezken, korku tepkide göstermez.
 • Heyacanlandıran ( korkutan ) hareketlerde ;  çocuk parkı , panayırlardaki oyuncaklarda, uyaran arıyan çocuklar ,diğer çocuklar gibi baş dönmesi veya hastalık hissetmiyorlar.
 • Sürekli hareket gerektiren aktiviteleri tercih ederler, örneğin sallanmak, ip ile yapılan hareketler ,koşmak, devamlı hareket etirmek gerektiren oyunlar.
 • Ani değişiklik gerektiren hareketler ,aktiviteler; sıklıkla kendileri mat , yere , başka materyallerin üzerine atarlar.
 • Yükseğe tırmanmaktan  keyfi alırve alırlar ve sonuçlarını düşünmezler.

 

 

         Kaçınma duygusu için öğretim stratejileri;

 

*   Pozisyonda değişikliklerin önceden çocuk hazırlayın;görevi  ulaşılabilir adımlar içine

dağıtmalıyız.

*  Çocuğun hoşgörüsünü oluşturmak için,yavaş yavaş hareket sınıf faaliyetleri şeklinde çocuğa öğretmek.

*Çocukların olumsuz reaksiyonlarını engellemek için kendi hızlarında faaliyet yapmalarına izin verilmelidir.

 

TAKTİL SİSTEM

 

NEDİR?

 

  Deri üzerindeki kıllar birçok farklı tür hareket duyumlarını alan reseptörleri  vardır. ‘Cilt, dokunma, basınç,  sıcak veya soğuk, ağrı algılar. Biz hayatımızda dokunmanın  rolü hakkında fazla düşünmüyorum olsak da, dokunsal sistemi büyük  bir duyu sistemidir (Ayres, 1979)  ve ‘ hem fiziksel hem de zihinsel, insan davranışında önemli bir rol oynar.

 

NEDEN ÖNEMLİDİR ?

 

Dokunsal sistemi aracılığıyla ,ilk dünya hakkında bilgi almaya başlarız. Dil seçeneği olana kadar, motor becerileri ve bilişsel süreçleri geliştirmek, dokunma duygusuna son derece bağımlıydı. Alma ve etkili bir şekilde bu bilgileri işleme bizi güvende hissetmemizi sağlar, sakinleştirir ve aynı zamanda sosyal ve duygusal açıdan gelişimimizi sağlar. Dokunma ; hem koruyucu hem ayrımcı ( diskrimisyon )  olabilir , potansiyel tehlikeye karşı vücudumuzu uyarmak için yardımcı olur ve bizim nerede , neye  dokundugumuzu  tanımlamamızı sağlar.  Çocuğun  koruyucu işlevi çalışırken, uyarılma düzeyi yüksek ve ayrımcılık ( diskrimisyon )  fonksiyonu daha az etkili olacaktır.

 

     ETKİLERİ NELERDİR ?

 

SENSORIAL KAÇINMA ;

 

 

Dokunmaya karşı aşırı duyarlı olan çocuklar ( overuse ) , aşırı koruyucu bir işlevi vardır ve sakin kalabilmek için dokunma hissi (dokunsal savunma olarak da bilinir) önlemek  eğilimi görülür.

 

* Dokunduğu zaman ellerinin kirlenmesine neden olan   aktiviteleri, oyunları sevmezler ; yapıştırıcı olan oyunlar ,boya, tebeşir,yiyecek bunları elleri ve yüzüne sürülerek oynanması.

*Dokunmadan kaçınma veya beklenmedik bir dokunuş ya da hafif bir dokunuşla korku ,endişe

*Diğer yaşıtlarına yakın oldukları zaman  sıkıntılı olurlar ya da kendilerini izole ederler veya bir çizgi çizip ona göre yaklaşmalarına izin verirler.

*Dokunma ya da yaralanma olduğu zaman , örneğin küçük kesikler  olduğunda tepki dışarı vurmak, ya da başkalarının ısırabilirler.

*Ayrı ayrı hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetleri sınırlayıp nesneleri tercih etmesi nedeni ile sınırlı bir repertuarı geliştirmektir.

   *Katı bir diyet uygularlar veya sınırlı gıdaları tüketirler örneğin, ‘beyaz’ gıda, dilimlenmiş ekmek, yoğurt.

*Parmak uçları ile nesneleri keşfedip ama nadiren tüm elle  keşfetmektedirler ( avuç içi ile teması yapamamakta ve objeleri tutamamak istemezler ), herşeye dokunmada savunmacı  bir el gelişir.

*Rüzgar, yağmur ya da duş almada  problem ve dişlerini temizletmeyi sevmezler,

*Sıkı ,tayt , kısıtlayıcı giyim veya özel dokular sevmezler,  yazın uzun kollu ve pantolon tercih edebilir, kışında az giyinmeyi tercih ederler.

 

Duyusal  Arayış :

Dokunmaya undersensitive olan  çocuklar ,dokunduğunu farkındalığını anlamada  yetersiz  olduğundan  koruyucu tepkileride  azalır. Ayrıca,  dokunduğunu ayır etmede (  dıskrimasyon )      yetersizlik olur buda öğrenmede sorun yaratabilir ve öğrenmek için dokunmayı isteyebilir.

 

*Dağınık oyunlar , ellerini kirleten oyun ve aktiviteleri  ,faaliyetleri , değişik dokuları ararlar;   farkında olmada  eline , yüzüne ,boya veyiyecekleri  sürer,   temiz ve düzenli  olmada  zorluk yaşarlar.

*Düzensiz bir giyimleri vardır ve fark etmezler , buruşmuş görünüm , dağınık ya da  ters giyilmiş kıyafetler.

*Dar   ve çok küçük olan kıyafetleri  tercih ederler.

*Sınırlı kişisel alan,  öz farkındalık ve diğerleri ; diğer kişilerin yerini  işgal etme eğilimi, obje ve insanlara dokunma eğilimi, fiziksel temas arayışı, oyun zanında diğer çocuklara  çok yakın oturma, çocukların kıyafetleri ve saçları ile oynama eğilimi vardır.

*Yaralanmanın farkında olamama durumu,bilinçsizliği ; kesik ve  morlukların  fark  ( hissetmeme ) edemeyebilirler.

*Oynarken  sık sık diğer çocuklara  zarar  verebilir,  başkalarına veya nesnelere dokunduğunun farkında olmayabilir; örneğin, farkında olmadan birisinin ayağı üzerinde durabilir.

*Faaliyetleri yapma ve  uğraşmada   beceriksizlik durumu vardır.

*Yiyeceklerde  yoğun tatları  ve dokuları  tercih ederler,örneğin baharatlı, tatlı, tuzlu ve ekşi yiyecek yoğun tatlar.

*Ağıza veya ağzın farklı bölümlerine bir şeyler koyma, tel gibi şeyleri çiğneme,kurşun kalemi çigneme , kendini ısırma.

 

Proprioseptif   İşleme / Anlama Nedir ?

 

  

Proprıoseptıon bizim doğuştan gelen  ‘ pozisyon ‘ hissimizdir. Biz, kas ve eklemden, kas kasılması / aktivasyonu yoluyla bilgi almamızı sağlar, bu bilgilerle vücudumuzu nasıl hareket ettireceğimizi ve  vücudumuzun ne yapmaya ihtiyacı olduğunu söyler. Bu sistem gözlerimi kapalı ikende vücudumuzun pozisyonunu bilmemizi sağlar ; gözlerimiz kapalı iken ayaklarımızın zemin üzerindeki yerini algılarız, kollarımız arkada iken geri geri yürüyebiliriz. Bu sistem  bizim hassas vücut pozisyonu farkındalığımızı da  sağlar ve hareketlerinin  , hız ve kuvvetini  ayarlamamızı sağlar. Bu sistem bizim ‘ içsel duyularımızın vizyonu ‘ olarak tarif edilmektedir.

Propriseptıon özellikle dokunma ve vestibüler  duyular ile yakından bağlantılıdır ve denge, duruş, motor planlama ve koordinasyon için bir ön koşuldur.

 

NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Proprıoseptıon bizim hareket etmemize yardım eder. Kötü proprioseptıon  ile vücut hareketleri ; yavaş  , acemice  ve daha fazla efor harcayarak yapılabilir.Eğer proprıseptıon olmayıp , ellerşmşz ne yaptığımızı anlatmaya yeterli olsaydı; elbisedeki düğmeyi iliklemek, cepten birşeyi almak-dışarı çıkarmak, kapağı açma tada vidayı çevirme , suyu nasıl açıp kapayacağımızı bilmek ve uygulamak çok zor olacaktı. Gövde ve bacaklarda yeterli proprıoseptıon olmasaydı ; arabadan inmek, merdivenden aşagıya inmek, bir spor aktivitesi apmak çok zor olurdu. Vücudunuzun ne yaptığını yakından bakarak görsel bilgiye güvenmek eğilimindeyiz. Zayıf  proprıosetıon organizasyon durumunda   yapmak istedikleri şeylerde ciddi sorun yaşarlar. ( Ayres 1979 )

 

ETKİLERİ NELERDİR ?

Zayıf proprıosetıon işleme olan çocuklarda  ;

 

*Sürekli ‘ hareket helinde olma ‘ ve yerinde duramamak,

* Kolaylıkla bir amaca ulaşma ya da gereksinimini karşılamadaki   başarısızlık yada engelleme karşısında hemen gerginlik oluşması ,

*Ayağını yere vurarak yürüme, diş Gıcırdatma, yüksek sesle konuşma,

*Diğer sistemleri, örneğin duygusal tepkiler reaktif üzerindeki etkisi  daha fazla olur,

*Fiziksel temas  fazladır/ sarılarak ararlar,

*Yazarken kalemi çok sert veya çok hafif bastırırlar,

*Bir şeyleri düşürmek, aşırı dökme,

*Aktiviteleri çok fazla veya çok az güç kullanarak yapma, her zaman ortalığı dağıtıp kırabilir ve oyun sırasında istemeden başkalarına zarar verir,

*Diğer eşyalara, kapılara çarpma, devirmek, kaybetmek,

 

 

İŞİTSEL  ALGILAMA

 

 

İşitsel İşleme Nedir ?

 

İşitsel işleme yeteneği ,   çevredeki sesleri anlama ve seçme ayırt ( pek çok ses ,içinden gerekli olana odaklanma seçebilme )  edebilmedir.  Bu anlamda daha fazla  işitseltiyaç vardır. İşitsel bilgiyi anlama , karmaşık bir işlem sürecidir.   Sesleri ayırt etme , ilişkilendirme ve yorumlama ; hatırlamak ve duyduklarını kavrama ve anlamlı bir şekilde bir deyişle ilişkilendirme ,işitsel işlemin tüm parçalarını oluşturur.(Bissell, 1988)   Dikkat gerektiren özel ses veya seslere odaklanabilmek  için arka plandaki sesleri inhibe edebilmek çok önemlidir.

 

Neden Önemlidir ?

 

‘İyi işitsel işleme, dil becerilerinin gelişimi için önemli bir temeldir ve çocuğun sınıf performansı ve akran ilişkilerinde önemli  rol oynar. Duyduklarını işlemede sorunu  olan çocuklar zaman zaman  aklı karışık ya da dikkatsiz görünebilir. Onlara verilen görev ve yönergeleri tamamlamaları uzun zaman alabilir, görevlere gelişi güzel cevaplar verebilirler. Çevreden gelen sesler onlar üzerinde rakip bir cevap oluşturabilir. Bu çocukların sıkıntıları , cevap vermek için ekstra efor harcamalarıdır. Daha çok görsel  öğrenmeyi tercih ederler.

 

 

Etkileri Nelerdir?

 

Sensorıal kaçınma;

 

İşitsel uyarana  undersensitif olan çocuklar, sesle ilgili uyaran arayışındadır yada pasif tepkisiz görünürler.

 • Beklenmedik sesleri sevmedikleri için anksiyete yada korku ile cevap verebilirler; yangın çanı , patlama sese vb.
 • Gürültülü sesler ve bazı özel seslerden kaçının, bu seseler acı hissi verebilir,
 • Sıkca konuşmalarda sessiz çocuklardır ve yetişkinlere sorarlar,
 • Arka plan gürültüleri sevmezler , interaktive tahta, projektör, fan ,gürültülü çocuk sesleri, zemin kazıma sesi, saat sesi vb,
 • Bir sürü gürültü varken işe odaklanmada zorlanma,
 • Yüzme havuzu, yemekhane gibi kalabalık gürültülü ortamı sevmezler,
 • Konsantrasyon zayıflığı , dikatini başka tarafa yöneltme,
 • Bazı seseler kulaklarına aşırı çığlık şeklinde gelebilir.

 

Sensorıal arayış;

 

Sese undersensitif olan çocuklar sesle ilgili girdi  arayış içindedir yada pasif görünme eğilimindedir.Şunlar görülebilir;

 • Sessiz ortamda bile sese tepki vermeme,
 • Duyma görülmez,
 • Etrafında ne olup bittiğine kayıtsız görünürler,
 • Talimatların tekrarlanması gerekir,
 • Kendi sesleri ile yüksek tonda konuşma, kendi vücudunu yada objeleri kullanarak ses çıkarma,
 • Aşırı yüksek sesleri severler,
 • Zayıf fonolojik farkındalık ve okur-yazarlıkta zorluk.

 

GÖRSEL ALGILAMA

 

GÖRSEL ALGILAMA NEDİR ?

 

Görsel algılama , görsel anlamda  kulanmamız için gerekli tüm becerileri içerir. Beceriler şunlardır ;

 • Gözün odaklanması aracılığı ile bilgi edinme , gözün bütün yapıları, göz hareketleri veya izleme ve çevre bilincini kazanma,
 • Bilgi taşınması,iştme, dokunma,ve genge gibi diğer sistemler ile  görsel korteks ve görsel bilgi paylaşım ( ya da entegrasyonu ) ,
 • Ne gördüğümüzü yorumlaması ve bu eylemleri desteklemek için kullanırız,

 

 

NEDEN ÖNEMLİDİR ?

 

Bizim öğrenilen bilgilerimizin % 80 i görsel uyaranlar aracılıgı ile olur. Çevremizle etkileşim ve yeni anılar, çevremizdek dünya hakkında bilgimizi geliştirme, görsel işlemeyi ne kadar verimli  ,verimsiz olmasından ciddi etkilenir.

 

ETKİLERİ NELERDİR ?

 

 

Kötü görsel algılama ,işlemesi olan çocuklar, günlük yaşamda zorlandıkları aktvitelerde basit hareketleri tercih edeceklerdir, büyük geniş alanlarda daha az efektif olacak ve hareketlerini limitleyeceklerdir, örneğin ;

 • Spor ve hareketlerde el-göz koordinasyonunda zorluk,
 • Bilgileri hatırlamak için bulmaya çalışmak, yaratıcılık bu çocuklar için zordur, bu faliyetler için sözel becerileri daha çok kullanacaklardır,
 • Daha uç seviyedeki çocuklarda, kötü mekansal farkındalıktan dolayı ortamda güvensizlik oluşabilir. Buda toplumsal etkileşimlerini etkileyen bir dizi güvensizleğe sebep olacaktır.

 

 

Sensorıal kaçınma ;

 

Görsel uyaranlardan kaçınan çocuklar ;

 • Sık gözleri ovmak,
 • Görsel uyaranlara çok dalıp gitme,
 • Floresans veya güneş ışığından hoşlanmama,
 • Loş ışık veya karanlık ortamda çalışmayı tercih etme ,
 • Aradığını bulmada zorluk,
 • Tahta üzerine kopyalamada zorluk,
 • Çizgiler üzerinde tutarsız yazma.

 

Sensorıal  arayış ,

 

Görsel uyaran arayan çocuklar ;

 • Parlak ışık yada güneş ışığından hoşlanma,
 • Gösterişli ve kalabalık ortamları sevme ,
 • Canlı parlak renklerden hoşlanma,
 • Benzer bir resim veya renkler arasındaki farkı anlatmada zorluk,
 • Okuduğu yeri kaybetme,
 • Okul çalışmalarında kolayca yorulma,
 • Yazarken aralıkları unutma yada kötü boşluklar bırakma,