Duyu Algı Aktivite Merkezi

FLOORTİME NEDİR?

DIR FLOORTİME

 

D: Gelişimsel
I: Bireysel farklılıklar
R : İlişki temelli yaklaşım

Dr. Stanley Greenspan ve Dr. Serena Wieder tarafından geliştirilmiştir. Çocuğun çevresi ve bizim ile olan etkileşimin de; duyusal işlemleme (hareket sistemi, vücut farkındalığı, dokunsal , görsel, işitsel, tat, koku, görsel uzamsal algı, motor planlama) ile ilgili sıkıntıları önemli rol oynar. Bulunduğu dünyada daha kendi bedenini kontrol edemezken karşılıklı etkili bir iletişime geçmesi zordur. Duyusal sistemlerdeki uyaran arayışı ya da kaçınma (ışığa bakma, devamlı hareket halinde olma, sese kulağını kapatma ya da devamlı mırıldanma vb.) ve bunların ona duygusal olarak hissettirdikleri (haz, tedirginlik, kaygı, yoksunluk) iletişimini olumsuz etkilemektedir.

Dünya ile olan karşılıklı etkileşimden çıkardığı anlam, genelin normal kabul ettiğinden farklı olabilir. Anlaşılmamak ,çocuğun sevdiklerinden, ailesinden, çevresinden, insanlardan kendini geri çekmesine neden olabilmektedir. Kendi duyusal algı ve duyguları ile kendi dünyasını oluşturur. Anda regule kalabilmede yardıma ihtiyaç duymaktadır. DIR Floortime yaklaşımı; çocuğun bireysel farklılıklarına (duyusal işlemleme) göre fonksiyonel duygusal gelişim basamaklarını (regülasyon, ortak dikkat, birliktelik, iki yönlü iletişim vb.) çocuğun liderliğini kabul ederek desteklemeyi hedefler.